„Zadanie 7 Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – dostawa pojemników”
Numer referencyjny: ZGO/ZP/10/2019

Polska-Jarocin: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
2019/S 092-221718
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.05.2019 r.
Dostawy