„Zakup energii elektrycznej, odbiór energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

Ogłoszenie nr 586617-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

ZGO/ZP/23/2020