Z roku na rok Wielkopolskie Centrum Recyklingu odzyskuje coraz większe ilości makulatury i coraz więcej czystego strumienia przekazywane jest  do ponownego przetworzenia.

Makulatura jest surowcem pochodzącym z selektywnej zbiórki odpadów. Każdego roku produkujemy coraz więcej odpadów w postaci opakowań papierowych, kartonów po różnego typu przesyłkach oraz książek, dlatego bardzo ważna jest prawidłowa segregacja odpadów. Przypomnijmy, że makulatury nie można wrzucać do odpadów komunalnych zmieszanych, a jej odzysk w dzisiejszych czasach odgrywa bardzo ważną rolę. Skuteczność odzysku zależy od dobrej współpracy na wielu poziomach. Rozpoczynając od mieszkańców, poprzez samorządy, instalacje komunalne po sektor prywatny – recyklerów. Pamiętajmy, że jako mieszkańcy gminy musimy mieć świadomość że segregacja ma sens! Przyczynia się do polepszenia warunków naszego życia na Ziemi, ale także stwarza możliwości życia w czystym środowisku dla przyszłych pokoleń. Z makulatury oddanej do recyklingu powstaną m.in.: nowe książki, czasopisma czy  gazety. Nie możemy też zapominać o ekologicznej stronie tego przedsięwzięcia i ochronie środowiska. Każda tona makulatury to 17 drzew pozostawionych w lesie, a wykorzystując ponownie 1 tonę makulatury do wyprodukowania recyklingowego papieru, oszczędzamy blisko  26000 litrów wody.