„Wywóz materiału ziemnego z terenu ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie w ilości 55 000 ton”

Ogłoszenie nr 635862-N-2018 z dnia 2018-10-12 r.