Wielkopolskie Centrum Recyklingu zostało wyróżnione podczas 26. konferencji „Kompleksowa Gospodarka Odpadami”.

Kilkudniowa konferencja, która odbyła się w Uniejowie, zorganizowana została przez firmę Abrys Sp. z o.o. Pierwszego dnia odbyło się rozstrzygnięcie I edycji konkursu „Innowacja i inspiracja w gospodarce odpadami” oraz uroczyste wręczenie nagród. Jednym z trzech laureatów zostało Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Prezes spółki Witosław Gibasiewicz odebrał wyróżnienie z rąk Piotra Szewczyka, Przewodniczącego Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). WCR zostało docenione za uzyskiwaną efektywność energetyczną oraz prowadzoną edukację branżową i ekologiczną.