Zawsze podkreślamy, że nasza instalacja jest jedną z najnowocześniejszych.  Dlatego cieszy nas fakt, że stajemy się wzorem do naśladowania przez inne samorządy. W tym tygodniu gościliśmy przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.

 Podczas prelekcji Prezes Zarządu Witosław Gibasiewicz przedstawił pokrótce historię naszego zakładu oraz plany dotyczące rozbudowy.  Następnie  nastąpiło oprowadzanie po terenie zakładu. Każdy element naszej instalacji, został dokładnie pokazany i omówiony.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się z systemem i pracą naszego zakładu.

Jesteśmy dumni, że możemy być wzorem do naśladowania dla innych samorządów.