Dodatek do gazety Rzeczpospolita  „ Walka o Klimat”

Z energii, którą wyprodukowaliśmy w pierwszym półroczu 2021 r., można by zasilić całoroczne użytkowanie 519 samochodów elektrycznych. Tej,  pochodzącej z fotowoltaiki starczyłoby na zasilenie 402 piekarników elektrycznych, a z kogeneracji – 6890 expresów do kawy. ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest już, nie tylko, samowystarczalne energetycznie, ale produkuje więcej energii niż zużywa. I co najważniejsze – jest to energia w 100 % odnawialna, czyli ekologiczna!

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu nie od dziś jest jednym z liderów w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Konsekwentne działania i stosowanie odważnych, innowacyjnych technologii sprawiły, że zakład stawiany jest przez fachowców, jako wzór stosowania dobrych praktyk w zakresie ekologii i zarządzania. To tutaj, na ogromną skalę, odzyskiwana jest energia słoneczna z instalacji fotowoltaicznych, a z odpadów biodegradowalnych produkowany jest biogaz. A– jak się okazuje – to nie koniec inwestycji, które mają na celu zagospodarowanie bioodpadów w taki sposób, by efektywnie przetworzyć je w energię elektryczną i cieplną.

W 2020 roku spółka wyprodukowała z kogeneracji 3 759 MWh energii elektrycznej, gdzie zużycie energii było na poziomie 2654 MWh.

Obecnie na obiektach ZGO-WCR znajduje się 2515 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 866 kW, a do końca roku planowana jest realizacja instalacji o mocy 156,6 kW, co  w efekcie da wynik 1 MW instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na dachach garaży i wiat znajdujących się na terenie ZGO-WCR.

Dzięki inwestycji w nową infrastrukturę, zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Dzięki temu produkcja biogazu wzrośnie do  około 360m3/h. Pozwoli to na produkcję jeszcze większej ilości energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby ciągle rozwijającego się zakładu. Ograniczenie kosztów energii
w zagospodarowaniu odpadów ma kolosalne znaczenie w zahamowaniu wzrostu „opłat śmieciowych” ponoszonych przez mieszkańców. Tym działaniom służy między innymi rozbudowa połączeń kablowych w szczególności połączenia zakładu ZGO-WCR z Głównym Punktem Zasilania (GPZ), co umożliwi realizację kolejnych inwestycji  zwiększających produkcję energii w zakładzie. W planach ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 0,9 MWh na zrekultywowanej kwaterze nr 1, jeżeli uda się uzyskać na ten cel dofinansowanie zewnętrzne.

 W ramach inwestycji w ZGO-WCR rozbudowana zostanie również instalacja do kompostownia bioodpadów, powiększona zostanie także kompostownia odpadów oraz place kompostowe. Cała inwestycja wyniesie ponad 100 mln złotych. Inwestycja dofinansowana jest między innymi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków dotacyjnych Unii Europejskiej.

Oprócz energii, z opadów biodegradowalnych (kuchenne i zielone np.: trawy, liście, drobne gałęzie) trafiających do ZGO-WCR produkowane są środki wspomagające uprawę roślin o nazwie „Terrawit”, które cieszą się ogromnym powodzeniem wśród klientów,
a zapotrzebowanie na te produkty cały czas wzrasta.

W Polsce główną metodą zagospodarowania odpadów biodegradowalnych jest technologia kompostowania oraz w dużo mniejszym stopniu fermentacja. Zastosowana w ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu technologia przetwarzania odpadów  od lat uchodzi za jedną z najnowocześniejszych metod. Technologia fermentacji suchej ciągłej jest uznana za jedną z najbardziej efektywnych i skutecznych technologii. Jest to rozwiązanie rekomendowane wg BAT (Best Available Technology – Najlepsze Dostępne Techniki), przeznaczone do przetwarzania odpadów o różnej zawartości suchej masy. Zgodnie
z wytycznymi BAT zastosowanie procesu fermentacji suchej ciągłej pozwala na ograniczenie zużycia wody i minimalizację powstawania odcieków.

Działania w zakresie produkcji zielonej energii od kilku lat bardzo intensywnie inspiruje gmina Jarocin. Aby zostać liderem energetycznym, gmina jest w trakcie budowy instalacji fotowoltaicznych. Właśnie trwa rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu o nowe urządzenia do produkcji energii. W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie w 2022 roku jako członka klastra mają zostać zamontowane 2 agregaty kogeneracyjne o łącznej mocy ok. 700 kW.  Również tam, wybudowana zostanie pierwsza w Polsce instalacja do odzysku fosforu.

Czym zajmuje się klaster energetyczny? 

Jarociński klaster energetyczny, którego liderem jest spółka Energia Jarocin, powstał pod koniec 2017 roku. Były to początki tego typu porozumień w Polsce, kiedy to klastry musiały wypracowywać sobie miejsce na energetycznej mapie kraju. Tak było i w Jarocinie. Teraz, po ponad 3 latach ciężkiej pracy koncepcyjnej, realizowane są działania zgodne ze strategią przyjętą przez członków klastra. Wymienić tu można choćby grupowy zakup energii dla spółek komunalnych czy projekt Energia Jarocin 2020, który był skierowany do mieszkańców gminy Jarocin i polegał na kompleksowej obsłudze procesu montażu instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach. W ramach porozumienia koordynowana jest także budowa instalacji fotowoltaicznych przez gminne spółki. Klaster Energia dąży do samowystarczalności energetycznej gminy i tak w latach 2020-2021 zostało wybudowane instalacje o mocy ok. 510 kW na obiektach gminnych spółek (bez ZGO sp. z o.o. – WCR). Kolejne dwie  instalacje w gminnych spółkach o łącznej mocy ok. 160  kW mają zostać wybudowane już w 2022 roku. Energia Jarocin wystąpiła także do Urzędu Regulacji Energetyki o koncesję na obrót energią elektryczną by móc sprzedawać ją dla innych gminnych podmiotów. Jest to podyktowane inwestycjami w odnawialne źródła energii.

W tej chwili największym jej producentem jest ZGO – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Nadwyżki energii zakład musi odsprzedawać do sieci. Celem klastra jest doprowadzenie do możliwości wymiany energii między podmiotami, zrzeszonymi w klastrze. Będzie to możliwe dzięki budowie odpowiedniej infrastruktury. Budowa połączenia energetycznego wokół miasta to bardzo ważne zadanie na najbliższe lata dla jarocińskiego klastra energetycznego.