Usługa świadczenia prac segregacyjnych przy linii segregacyjnej oraz innych prac porządkowych na każde wezwanie Zamawiającego

Numer ogłoszenia: 76145-N-2017