„Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania

odpadów o kodzie 19 12 12 w postaci zbelowanej oraz luzem

Ogłoszenie nr 2019/S 026-058125 z dnia 2019-02-06 r.