„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie informuje, że ruszyła realizacja przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowisk odpadów”, na które ZGO dnia 08.03.2017 podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie  przedsięwzięcia, które swoim zasięgiem obejmuje składowiska znajdujące się w Gminach: Jarocin, Gizałki, Czermin oraz Koźmin Wlkp.