Nasz Zakład  został nagrodzony jedną z najważniejszych nagród w konkursie Puchar Recyklingu. Dodatkowo otrzymaliśmy  wyróżnienia w zakresie zbiórki i zagospodarowania baterii w kategorii „Zielona Bateria” oraz w kategorii „Aktywni w Wielkopolsce”.

Puchar Recyklingu dla ZGO przyznała Krajowa Izba Gospodarcza. Drugi Puchar Recyklingu, przyznany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Jak podkreślili organizatorzy konkursu, nagrodzeni, w 2019 r. uzyskali bardzo dobre wyniki w selektywnej zbiórce odpadów wszystkich frakcji i realizowali ciekawe działania edukacyjne.
Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas tegorocznej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, która zdecydowanie różniła się od poprzednich. Ze względu na szereg ograniczeń związanych z pandemią oraz z uwagi na chęć zapewnienia jak największego bezpieczeństwa uczestnikom, Gala odbyła się w formie transmisji online.
ZGO-WCR radzi sobie bardzo efektywnie nie tylko w działalności bieżącej, ale również wybiega daleko w przyszłość. Przyznając ten puchar kierowaliśmy się m.in. tym, że firma bardzo dalekosiężnie dostrzega potrzeby zmian, inwestuje w produkcję oraz w znacznym stopniu wykorzystuje energię odnawialną –  powiedział przed ogłoszeniem nagrody dla ZGO, Krzysztof Kawczyński – przewodniczący komitetu ochrony środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. Przy ocenie brano pod uwagę zarówno wyniki w zbiórce zagospodarowaniu poszczególnych frakcji, jak i efektywność wprowadzanych rozwiązań w tym zakresie.
Ten rok jest szczególny nie tylko z uwagi na Covid-19, ale także dlatego, że nasz zakład został wyjątkowo potraktowany w obecnej edycji konkursu. Nie tylko udało nam się uzyskać Puchar Recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej, ale także otrzymaliśmy wyróżnienia w zakresie „Zielona bateria” i „Aktywni w Wielkopolsce”. Chcemy podziękować za docenienie wkładu, jaki pracownicy zakładu wnieśli w otrzymanie tych nagród. Podziękowania, także chcemy złożyć naszym partnerom – 19 samorządom z terenu Wielkopolski, dzięki którym udaje nam się osiągnąć tak wspaniałe rezultaty – powiedział Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – WCR.