„Zakład Gospodarki Odpadami’ Sp. z o.o. w Jarocinie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż kompaktora HSW 534E LA

Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Szczegółowy opis ogłoszenia 27.09.2016
Załącznik nr 1 - ocena techniczna pojazdu 27.09.2016
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 27.09.2016