„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

 

Zakres rozbudowy ZZO Jarocin obejmował:

  • Budowę placu kompostowego wraz wiatą do frakcjonowania kompostu i niezbędną infrastrukturą w postaci dróg dojazdowych, dróg p.pożarowych oraz placami manewrowymi
  • Budowę zbiornika rentencyjnego wód deszczowych czystych
  • Budowę placu przetwarzania odpadów budowlanych wraz z boksem magazynowym na styropian i niezbędną infrastrukturą w postaci dróg dojazdowych, dróg p.pożarowych oraz placami manewrowymi
  • Budowę sieci hydrantowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ściekowej oraz sieci p.poż w obrębie realizowanych placów
  • Rozbudowę podczyszczalni odcieków

 

Powyższe prace zostały zakończone na początku 2022 roku, a ich koszt wyniósł blisko 20 mln złotych netto.