Nie tylko dzieci i młodzież chcą zgłębiać wiedzę dotyczącą prawidłowej selektywnej zbiórki oraz przetwarzania odpadów komunalnych w Instalacji Komunalnej. 14 marca odbyła się Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska z gminy Czermin.

Goście, wśród których była obecna z-ca wójta, Pani Marietta Cierniak, zjawili się w WCR by przedyskutować możliwości ulepszenia systemu gospodarki odpadami w gminie Czermin. Zasięgnęli rad Zarzadu WCR, wiceprezesów Jarosława Warczygłowy oraz Michała Manowskiego oraz wysłuchali propozycji dotyczącej udoskonalenia selektywnej zbiórki odpadów opakowań szklanych, poprzez wprowadzenie zbiórki pojemnikowej, która eliminowałaby powstawanie odpadów folii oraz mogłaby przyczynić się do ustabilizowania ceny za powyższy surowiec. Radni, dzięki krótkiej prezentacji dotyczącej rozwoju Wielkopolskiego Centrum Recyklingu, którą przedstawił wiceprezes, Jarosław Warczygłowa, mogli zobaczyć jak na przestrzeni lat rozwinął się nasz zakład oraz jak zmieniał się strumień odpadów dostarczanych do WCR.
Wiceprezes, Michał Manowski, oprowadził gości po zakładzie, a podczas zwiedzania zobaczyli w jaki sposób przetwarzane są odpady biodegradowalne kuchenne oraz w jaki sposób pozyskuje się z nich energię elektryczną i cieplną. Wrażenie zrobiła na nich ilość surowców, wydzielanych w wyniku sortowania odpadów tworzyw sztucznych i metali oraz sposób w jaki otrzymywana jest stłuczka szklana, która jako gotowy produkt trafia do hut.