Nowy wózek widłowy zasilił flotę pojazdów w Wielkopolskim Centrum Recyklingu. Wózek jest elektryczny – zasilany zieloną energią, która produkowana jest w WCR w zespołach kogeneracyjnych oraz instalacjach fotowoltaicznych, co za tym idzie jego użytkowanie nie będzie generować dla zakładu żadnych kosztów tylko korzyści!
Nowy pojazd będzie służył do załadunków i wyładunków surowców wewnątrzzakładowego przemieszczania odpadów. – Nowoczesny park maszynowy, to jeden z ważniejszych elementów funkcjonowania instalacji komunalnej. To dzięki wyspecjalizowanym maszynom oraz odpowiedniej ich ilości jesteśmy w stanie zapewnić ciągłość pracy w czasie procesów technologicznych, a także prowadzić załadunki surowców na wysokim poziomie. Co więcej, dzięki samowystarczalności energetycznej, a także niedawno zrealizowanej inwestycji w postaci wiaty solarnej wraz ze stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych, możemy powoli odchodzić od maszyn zużywających paliwa, czy gaz, a zastępować je tymi, które napędzane są zieloną energią – podkreśla prezes WCR Witosław Gibasiewicz.
Elektryczny wózek widłowy zakupiony został w ramach projektu POIiŚ „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”.