Wielkopolskie Centrum Recyklingu po raz pierwszy zorganizowało Olimpiadę Ekologiczną pn. „Igrzyska dla środowiska”. W pierwszym etapie wzięło w niej udział ponad 140 uczniów z siedemnastu szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie obsługiwanym przez WCR.

Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy uczniów m.in. z zakresu efektywności energetycznej, ochrony powietrza i adaptacji do zmian klimatu, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych, a także podstaw prawa ochrony środowiska.
W olimpiadzie mogli wziąć udział uczniowie klas VI-VIII z gmin Jarocin, Śrem, Kórnik, Żerków, Piaski, Jaraczewo, Dobrzyca, Książ Wlkp., Nowe Miasto n. Wartą, Borek Wlkp., Chocz, Gizałki, Czermin, Krzykosy, Zaniemyśl, Dominowo, Kotlin, Pleszew, Środa Wlkp., Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Mosina, Raszków, Sieroszewice oraz Pobiedziska.

Olimpiada składała się z dwóch etapów. Pierwszy, realizowany w formie online, odbył się 3 października. Uczniowie mieli 1,5 godziny na rozwiązanie quizu, składającego się z 50 pytań. Wśród nich znalazły się m.in. pytania o rozwinięcie skrótu PSZOK, podanie przyczyn niskiej emisji, liczbę parków narodowych w Polsce oraz źródło energii w biogazowni. Do drugiego etapu olimpiady zakwalifikowało się 27 uczniów.

–  Znalezienie się w grupie blisko trzydziestu uczniów jest olbrzymim sukcesem każdego z nich, gdyż poziom olimpiady był wyjątkowo wysoki. Nikomu nie udało się uzyskać maksymalnej liczby punktów, a nieliczni osiągnęli wynik 90 % poprawnych odpowiedzi. W związku z tym, że tematy dotyczące ochrony środowiska nie są zbyt szczegółowo omawiane na poziomie szkoły podstawowej, można stwierdzić, że uczniowie, którzy znaleźli się w gronie finalistów rzeczywiście mają olbrzymią wiedzę na temat ochrony środowiska – powiedziała Małgorzata Masłowska-Bandosz, dyrektor ds. edukacji ekologicznej
w firmie ABRYS, która przygotowała olimpiadę.

Drugi, finałowy etap olimpiady odbył się 20 października w Jarocinie. Uczniowie mieli do rozwiązania test, składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru, zawierający zarówno pytania z zakresu gospodarki odpadami, ochrony bioróżnorodności,
a także zmian klimatu i ochrony powietrza. W związku z uzyskaniem przez dwóch uczestników identycznej liczby punktów została zorganizowana dogrywka. Dopiero ona zadecydowała o laureatach olimpiady. Miejsce pierwsze zajęła Gabriela Fechner-Kowalska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach, drugie przypadło Marii Niemier z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Chociczy, natomiast na trzecim uplasowała się Matylda Seemann ze Szkoły Podstawowej nr 4 z Jarocina. Laureatki w zależności od zajętego miejsca  otrzymały: laptopa (I miejsce), hulajnogę elektryczną (II miejsce) oraz urządzenie wielofunkcyjne. Nagrody laureatom wręczył wiceburmistrz Jarocina – Bartosz Walczak oraz wiceprezes WCR – Michał Manowski.

 

Konkurs dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.