W dniu 04.11.2020  odbyło się oficjalne wręczenie nagród, które zdobiliśmy w XXI edycji konkursu Puchar Recyklingu. Konkurs Puchar Recyklingu jest organizowany od 1999 roku i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie

Prezes Zarządu Firmy Abrys Magdalena Dutka wraz z wiceprezesem Robertem Rosą osobiście wręczyli statuetki oraz dyplomy w siedzibie ZGO Sp. z o.o.- Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Nagrody odebrali Witosław Gibasiewicz prezes Zarządu, oraz Jarosław Warczygłowa i Michał Manowski wiceprezesi.

Przypomnijmy, Zakład został nagrodzony jedną z najważniejszych nagród w konkursie Puchar Recyklingu oraz otrzymał wyróżnienie przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak podkreślili organizatorzy konkursu, nagrodzeni, w 2019 r. uzyskali bardzo dobre wyniki w selektywnej zbiórce odpadów wszystkich frakcji i realizowali ciekawe działania edukacyjne. ZGO-WCR radzi sobie bardzo efektywnie nie tylko w działalności bieżącej, ale również wybiega daleko w przyszłość. Przyznając ten puchar kierowaliśmy się m.in. tym, że firma bardzo dalekosiężnie dostrzega potrzeby zmian, inwestuje w produkcję oraz w znacznym stopniu wykorzystuje energię odnawialną –  powiedział przed ogłoszeniem nagrody dla ZGO, Krzysztof Kawczyński – przewodniczący komitetu ochrony środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. Przy ocenie brano pod uwagę zarówno wyniki w zbiórce zagospodarowaniu poszczególnych frakcji, jak i efektywność wprowadzanych rozwiązań w tym zakresie.

Dodatkowo otrzymaliśmy wyróżnienia w zakresie zbiórki i zagospodarowania baterii w kategorii „Zielona Bateria” oraz w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce”.

Cieszymy się, że  po raz kolejny zostaliśmy dostrzeżeni  w najważniejszych konkursach ekologicznych. . Nie tylko udało nam się uzyskać Puchar Recyklingu Krajowej Izby Gospodarczej, ale także otrzymaliśmy wyróżnienia w zakresie „Zielona bateria” i „Aktywni w Wielkopolsce”. Chcemy podziękować za docenienie wkładu, jaki pracownicy zakładu wnieśli w otrzymanie tych nagród. Podziękowania, także chcemy złożyć naszym partnerom – 19 samorządom z terenu Wielkopolski, dzięki którym udaje nam się osiągnąć tak wspaniałe rezultaty – powiedział Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO sp. z o.o. w Jarocinie – WCR.