„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości do 36 000 Mg oraz o kodzie 19 12 04 w ilości do 9 000 Mg”

Numer ogłoszenia: ZGO/ZP/30/2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w  Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/74357/details

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl