Dynamiczny rozwój – tak można określić już 19-letni okres działalności ZGO – WCR.

  Dziewiętnaście lat temu jarocińskie władze samorządowe z burmistrzem Adamem Pawlickim na czele podjęły decyzję o powołaniu gminnej spółki, której nadano nazwę: Zakład Gospodarki Odpadami
Sp. z o.o. Zarejestrowana została w maju. Z czasem udziały w niej objęły także inne wielkopolskie samorządy.

  Początki nie były łatwe, ale zakład z każdym rokiem rozwijał swoją działalność. Jeszcze w 2003 roku na składowisko odpadów trafiało blisko 100 % odpadów. Z biegiem lat świadomość na temat potrzeby segregacji mocno wzrastała, a procent odpadów trafiających na składowisko stopniowo malał.

            – W związku z tym, że Unia Europejska również kładzie duży nacisk na powtórne wykorzystanie surowców, jakim niewątpliwie są odpady, jako kraj członkowski jesteśmy zobligowani, aby od 2035 roku przekazywać na składowisko nie więcej niż 10 % odpadów. Cały czas do tego dążymy – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO – WCR. – Dzięki temu, iż bardzo dbamy o sortowanie trafiających do nas odpadów, już w roku 2021 udało nam się uzyskać zadowalający wynik ilości oddawanych do składowania odpadów – dodaje prezes.

            Zakład jako jedna z najnowocześniejszych instalacji komunalnych w Polsce jest również liderem w stosowaniu innowacyjnych technologii przetwarzania odpadów. Obecnie może się pochwalić rozbudowaną infrastrukturą m.in.: halą sortowniczą, boksami, placami pod magazynowanie i przerób odpadów, nowoczesnym parkiem maszynowym, instalacją odgazowującą składowisko wraz z instalacją fotowoltaiczną, a także zespołem kogeneracyjnym. W rozwój tak nowoczesnej instalacji zainwestowano od 2003 roku do chwili obecnej ok. 300 mln złotych.

Plany na przyszłość również są ambitne. W przyszłym roku zakład będzie obchodził swoje 20-lecie. Ciągle wyznacza sobie nowe cele oraz pracuje nad rozwiązaniami, które przyczyniają się do jak najefektywniejszego sposobu sortowania i przetwarzania odpadów.