„Dostawa i montaż pras stacjonarnych wraz z dedykowanymi kontenerami na odpady komunalne”

Ogłoszenie nr 538626-N-2020 z dnia 2020-05-11 r.

Numer referencyjny: ZGO/ZP/8/2020

Dostawy