„Dostawa i montaż pras stacjonarnych wraz z dedykowanymi kontenerami na odpady komunalne

Ogłoszenie nr 543957-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.