OŚWIADCZENIE

 

Wielkopolskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie oświadcza, że w ostatnim czasie nie były przeprowadzane czynności na terenie zakładu, mogące powodować uciążliwości zapachowe. Prace w instalacji komunalnej są planowane z wyprzedzeniem, a ich realizacja jest ściśle uzależniona od panujących warunków atmosferycznych. Prowadzone na terenie zakładu prace są wykonywane w dniach, w których czynniki pogodowe m.in. wiatr, są ku temu sprzyjające.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Wielkopolskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie bardzo często przyjmuje wizytacje delegacji zewnętrznych, w tym przedstawicieli samorządów terytorialnych i innych instytucji, mające na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem naszego zakładu. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w dniu 4 października 2023 roku i żadna z odwiedzających naszą instalację osób nie uskarżała się na odczuwanie nieprzyjemności zapachowych w trakcie wizyty.

Wielkopolskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Jarocinie zwraca również uwagę na fakt, iż po raz kolejny spółka jest posądzana o to iż stanowi źródło emisji nieprzyjemnych zapachów, w czasie kiedy intensywnie prowadzone są prace związane z uprawą roli, w tym także nawożeniem.

 

Z poważaniem

Zarząd

Wielkopolskiego Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie