W ostatnim czasie odwiedziła nas ponad trzydziestoosobowa delegacja ze Śląska. Przyjazd  zorganizowało Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku, a wśród zwiedzających znaleźli się zarówno . Borykają się oni z dylematem powstania w mieście biogazowni. Aby móc jak najlepiej wytłumaczyć mieszkańcom zalety takiej inwestycji przyjechali do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Goście zostali przyjęci przez Prezesa Zarządu WCR, Jarosława Warczygłowę, który opowiedział o historii zakładu, a także przybliżył temat funkcjonowania zakładu. Po krótce zostali zaznajomieni z  technologią przetwarzania odpadów w stosowanej w WCR – fermentacją, w wyniku której powstaje biogaz. Z kolei dzięki niemu produkujemy energię elektryczną i cieplną, którą wykorzystujemy na terenie naszego zakładu, a nadwyżki odsprzedajemy do sieci.

Rybnik mógłby wiele zyskać mając własną biogazownię. Należy sobie zdawać sprawę, że ilości bioodpadów kuchennych, są stałe w ciągu roku. Wiemy, jaki wolumen do nas przyjedzie, a więc możemy oszacować, jak będzie wyglądać produkcja biogazu, a co za tym idzie, energii elektrycznej i cieplnej. Mieszkańcy Rybnika, mając biogazownię, mogą być pewni, że strumień odpadów żywnościowych będzie prawidłowo przetworzony, co wpłynie na spełnienie wymagań związanych z poziomami odzysku i recyklingu. Produkcja biogazu przyczyni się do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, z której będą mogli skorzystać mieszkańcy. Nowoczesność technologii sprawia, że w obecnych czasach właściwe postępowanie z odpadami nie jest problemem. Należy więc korzystać z różnych możliwości i umiejętnie prowadzić inwestycje, aby móc w przyszłości czerpać zyski na różnym poziomie. Fakt, że odwiedzają nas goście niemal z całej Polski świadczy o tym, że Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest liderem w branży, zarówno odpadowej, jak również energetycznej.