„Budowa kanalizacji kablowej na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Ogłoszenie nr 560383-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.