„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 100kWp.

Ogłoszenie nr 540540-N-2020 z dnia 2020-05-15 r.

ZGO/ZP/9/2020