Rozbudowa ZZO Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – część biologiczna – rozbudowa o zespół kogeneracyjny – budowa zbiornika do magazynowania biogazu.

Ogłoszenie nr 2019/S 055-125970