Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Pleszew w Dobrej Nadziei.