ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, przeznaczy 100 mln zł na dalszą rozbudowę. Realizację kolejnego, ogromnego projektu rozpocznie podpisana w czwartek umowa na pożyczkę udzieloną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakład zagospodarowania odpadów w Jarocinie będzie jeszcze nowocześniejszy. Spółka ZGO – Wielkopolskie Centrum Recyklingu zainwestuje w jego rozbudowę kolejne środki – ok. 100 mln. zł. Blisko 40 mln zł stanowić będą środki własne spółki, a na ok. 60 mln zł opiewa dotacja oraz pożyczka pozyskana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czwartek, Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO-WCR, w obecności Adama Pawlickiego, burmistrza Jarocina i wiceprezesów spółki, podpisał umowę pożyczki z NFOŚiGW.
Dzięki wsparciu i środkom własnym, zakład wzbogaci się o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Powstanie też nowy agregat kogeneracyjny. Modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa. Inwestycja obejmie także budowę placu do przerobu odpadów budowlanych, wydzielenie boksów magazynowych i zakup sprzętu mobilnego. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. Powiększona zostanie także kompostownia odpadów oraz place kompostowe.