Wielkopolskie Centrum Recyklingu nabyło kolejny nowy sprzęt – koparkę kołową ATLAS 180 MHiS z podnoszoną kabiną i chwytakiem sortującym.

Nowy sprzęt będzie pracował przy załadunkach odpadów, przy współpracy z przesiewaczami,  jak również z kruszarkami. Zakup koparki usprawni procesy technologiczne, takie jak kruszenie, mielenie, rozdrabnianie itp.

Koparka została zakupiona w ramach programu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Odpowiednia ilość maszyn w takim zakładzie, jak Wielkopolskie Centrum Recyklingu, ma ogromny wpływ na jakość, szybkość   sposób przetwarzania odpadów komunalnych, które tu trafiają. Warto podkreślić, iż na przestrzeni ośmiu lat – od poprzedniej rozbudowy, mającej miejsce w latach 2014 – 2015, ilość maszyn na terenie zakładu uległa podwojeniu. Napływający strumień odpadów sprawia, że odpowiednia infrastruktura maszynowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instalacji komunalnej.