Trwają prace związane z rozbudową Wielkopolskiego Centrum Recyklingu.

Do tej pory w ramach projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” zostały już zrealizowane takie inwestycje, jak: budowa placu do przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz placu do przetwarzania kompostu wraz z wiatą do przetwarzania styropianu, a także drugiej wagi najazdowej wraz zadaszeniem. Zakład zaopatrzył się również w kolejne sprzęty mobilne m. in. kruszarkę oraz mobilną sortownię.Obecnie trwają prace związane z budową drugiego fermentera i tuneli kompostowych oraz drugiego zespołu kogeneracyjnego.

 

WITOSŁAW GIBASIEWICZ
Prezes WCR w Jarocinie

Wszystkie te inwestycje mają za zadanie usprawnić i unowocześnić system gospodarowania odpadami. Otrzymywany w wyniku przetwarzania odpadów biodegradowalnych kuchennych biogaz, przekształcany w energię elektryczną, pozwala na eliminację tych kosztów związanych z funkcjonowaniem zakładu, dzięki czemu możemy oferować ceny za zagospodarowanie odpadów, które nie ulegają znaczącym wahaniom.