2022 rok zapisze się w historii spółki Wielkopolskie Centrum Recyklingu na pewno jako wyjątkowy – zarówno pod względem przeprowadzonych, jak i zaplanowanych inwestycji, a także wszelkich działań proekologicznych i edukacyjnych.

Początkiem nowej ery w rozwoju spółki stała się zmiana jej nazwy – z ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie w Wielkopolskie Centrum Recyklingu. – Naszym celem jest efektywne odzyskiwanie surowców i przekształcanie ich w nowe produkty – podkreśla prezes Witosław Gibasiewicz. Priorytetem dla spółki jest utrzymanie na wysokim poziomie gospodarki odpadami w gminach należących do Porozumienia Międzygminnego. – Dzięki zastosowanym w zakładzie technologiom przetwarzania odpadów powstałe surowce są nie tylko najwyższej jakości, ale również stają się gotowymi produktami – dodaje wiceprezes Jarosław Warczygłowa.

Spółka od lat prowadzi działania w stronę jak najefektywniejszego odzyskiwania surowców. Odpady zielone przetwarzane są w polepszacz glebowy „Terrawit”. Z odpadów biodegradowalnych kuchennych produkowany jest biogaz. W czerwcu spółka stała się oficjalnie recyklerem szkła. – Pochodząca z selektywnej zbiórki stłuczka szklana poddawana jest przetworzeniu w celu otrzymania gotowego produktu – szkła, które transportowane jest bezpośrednio do huty szkła – mówi wiceprezes Michał Manowski.

Działalność Wielkopolskiego Centrum Recyklingu jest doceniana – nagrodzona została m. in. za prowadzoną gospodarkę odpadami, za realizację proekologicznych inwestycji, uzyskiwaną samowystarczalność energetyczną, a także prowadzoną edukację branżową i ekologiczną. W ten zakres działalności świetnie wpisała się zorganizowana po raz pierwszy w 2022 roku Olimpiada ekologiczna – „Igrzyska dla środowiska”. Przeprowadzona została także kolejna, już czwarta edycja konkursu Region Czysty na 6. Wzięło w niej udział 108 placówek oświatowych z 20 gmin należących do Porozumienia Międzygminnego. Łącznie zebrano blisko 38 ton odpadów. Za zebrane nakrętki oraz aluminiowe puszki na cel charytatywny przekazana została kwota 20.505,96 zł. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas wielkiego ekoświętowania, w którym wzięły udział tłumy młodszych i starszych dzieci.

Plany WCR na przyszłość są ambitne. Spółka ciągle wyznacza sobie nowe cele, pracuje nad rozwiązaniami, które przyczyniają się do jak najefektywniejszego sposobu sortowania, przetwarzania i recyklingu odpadów. W tym roku zakład będzie obchodził swoje 20-lecie.

Blisko 69 mln zł przeznaczono na budowę instalacji fermentacji metanowej na odpady biodegradowalne, w tym z selektywnej zbiórki oraz tuneli kompostowych do stabilizacji tlenowej. Na zrekultywowanej kwaterze nr 1 składowiska odpadów powstała farma fotowoltaiczna.