W Wielkopolskim Centrum Recyklingu odbyło się podpisanie umowy na zakup sprzętu mobilnego w ramach rozbudowy zakładu.Do WCR trafi nowa kruszarka szczękowa na podwoziu gąsienicowym. Będzie służyć głównie do rozdrabniania gruzu, który przyjeżdża do zakładu od mieszkańców. Powstały w ten sposób produkt będzie można wykorzystać m.in. jako materiał budowlany na zasypki, warstwy podbudowy drogowej, wyrównania terenu, utwardzenia dróg dojazdowych, wyrównania i niwelacji placów manewrowych, miejsc parkingowych czy też innych konkretnych celów związanych z budownictwem drogowym.W WCR jest już jedna kruszarka – udarowa. Szczękowa została zakupiona po raz pierwszy, a jej koszt opiewa na 1 615 000 zł.