20 mln zł – tyle kosztowała zakończona już inwestycja zrealizowana przez gminną spółkę Zakład Gospodarki Odpadami – Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie. Trwa realizacja kolejnych zadań. Ich wartość opiewa na ponad 70 mln zł.

 

W lutym zakończona została rozbudowa zakładu o plac do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Pozwoli to na zwiększenie mocy przerobowych o blisko 23 350 Mg odpadów biodegradowalnych rocznie. – Dzięki tej inwestycji będziemy mogli przerobić rosnący strumień odpadów biodegradowalnych, który pochodzi z terenu 25 gmin należących do Porozumienia Międzygminnego – mówi Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO – WCR w Jarocinie. – Jako spółka staramy się zawsze myśleć przyszłościowo i już na etapie pierwszej rozbudowy zakończonej w 2015 roku zabezpieczaliśmy tereny, aby w przyszłości móc prowadzić kolejne inwestycje.

Rozbudowana została także podczyszczalnia ścieków. Zakład będzie spełniał wszelkie rygorystyczne normy i przepisy prawne, które dotyczą generowanych na zakładzie ścieków technologicznych. Natomiast rozbudowa placu do przerobu odpadów budowlanych pozwoli jednocześnie zmagazynować 18 000 Mg odpadów. Od stycznia 2022 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o odpadach, która mówi o obowiązku selektywnego zbierania, odbioru i sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku. – Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawnym, już teraz zdecydowaliśmy się zainwestować w tego typu place i dostosować się do przepisów już w 2022 roku, aby wchodząc w kolejny rok kalendarzowy być przygotowanym na nadchodzące zmiany – podkreśla Witosław Gibasiewicz.

 

Obecnie spółka jest w trakcie realizacji inwestycji, której koszt wyniesie 5 mln złotych. Rozbudowywana jest sieć energetyczna. Zaplanowano ułożenie kabla dystrybucyjnego, wpięcie do Głównego Punktu Zasilania oraz budowę własnej stacji transformatorowej. Zespół kogeneracyjny będzie przetwarzał uzyskany biogaz w energię elektryczną i cieplną. Dokonano też wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę tuneli kompostowych wraz z fermenterem odpadów biodegradowalnych. Inwestycja ta kosztować będzie prawie 69 mln złotych. Obie te inwestycje pozwolą na przetwarzanie strumienia odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego.

 

W prowadzonych inwestycjach zarząd wyróżnia się tym, iż nie podąża za utartymi schematami. Cały czas pracuje nad rozwiązaniami, które przyczynią się do jak najefektywniejszego sposobu sortowania i przetwarzania odpadów. Nieszablonowe myślenie dotyczy zarówno technologii przetwarzania odpadów, jak i możliwości przerobowych zakładu. – Zarząd spółki, który potrafi przewidzieć przeciwności, z którymi będziemy musieli się mierzyć, stawia przede wszystkim na rozwój istniejącego zakładu i dostosowywania go do ciągle zmieniających się rygorystycznych przepisów prawa. Już od wielu lat planowana była rozbudowa zakładu o kolejne inwestycje, które przyczynią się zarówno do poprawy jakości sortowanych odpadów, technologii ich przetwarzania oraz samowystarczalności energetycznej – podkreśla Witosław Gibasiewicz. – Nasz główny cel to ekologia i ochrona środowiska naturalnego. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, by planowane inwestycje prowadzone były w sposób przemyślany
i przyszłościowy.