”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Pracownik wagowy

Wymiar pracy: pełen etat

Liczba stanowisk pracy : 1

Miejsce wykonywania pracy: Dobra Nadzieja (gmina Pleszew)

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie min. średnie
 • umiejętność posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office w szczególności Word oraz Excel,
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

Dodatkowo (mile widziane):

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • uprawnienia na ładowarki teleskopowe
 • prawo jazdy kategorii „B”

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa klientów,
 • obsługa przyjmowania i ważenia odpadów,
 • przygotowywanie zestawień, sprawozdań i raportów,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV – życiorys,

Zapewniamy:

 • stanowisko zapewniające rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość awansu,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjny system wynagrodzenia, adekwatny do wykształcenia i umiejętności,
 • wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy.
 • pakiet socjalny (niezbędne szczepienia, odzież ochronna)
 • pakiet motywacyjny
 • specjalistyczne kursy i szkolenia

 

Termin składania dokumentów:

13-08-2021 r. do godz. 15:00

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej Spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Miejsce składania dokumentów:

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin

Tel. 62 747 24 56