”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Młodszy referent ds. promocji i edukacji ekologicznej

Wymiar pracy: pełen etat

Liczba stanowisk pracy : 1

Miejsce wykonywania pracy: wielkopolska

Adres: Witaszyczki ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • wykształcenie wyższe (preferowana ochrona środowiska),
 • podstawowa znajomości przepisów związanych z gospodarką odpadami,
 • umiejętność redagowania i przygotowywania materiałów informacyjnych,
 • umiejętność skutecznej komunikacji, planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat. B

Dodatkowo (mile widziane):

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office w szczególności Word oraz Excel,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat systemu gospodarowania odpadami,
 • planowanie i przeprowadzanie różnego rodzaju akcji edukacyjnych (m.in. warsztatów),
 • koordynacja konkursów ekologicznych,
 • pozyskiwanie i obsługa dofinansowań z zakresu edukacji ekologicznej z programów krajowych.
 • pozyskiwanie klientów oraz przygotowanie ofert handlowych i prowadzenie negocjacji dot. zleceń w zakresie edukacji ekologicznej.
 • redagowanie artykułów/raportów podsumowujących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych,
 • współpraca z innymi organizacjami zaangażowanymi w edukację ekologiczną,
 • opracowywanie informacji i materiałów edukacyjnych przewidzianych do udostępnienia na stronie internetowej,
 • inicjowanie działań promocyjnych i prowadzenie spraw z zakresu promocji,
 • opracowywanie i aktualizowanie planów i programów rozwojowych,
 • przygotowywanie i prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych z mieszkańcami gmin, instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi,

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny/podanie,
 • CV – życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

Termin składania dokumentów:

30-06-2021 r. do godz. 15:00

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej Spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Miejsce składania dokumentów:

”ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki ul. im. Mariusza Małynicza 1, 63-200 Jarocin

Tel. 62 747 24 56