Fotowoltaika w ZGO - WCR ☀️➡️⚡
"ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu"

W połowie lipca 2019 roku zamontowaliśmy instalację z paneli fotowoltaicznych na sortowni w starej części zakładu, która po rozbudowie składa się z:
*42 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 230 Wp/szt.
*102 szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy 305 Wp/szt.
Łączna moc instalacji wynosi 40,77 kWp.

Aby jeszcze lepiej wykorzystać potencjał zakładu, w listopadzie 2019 roku na dachu budynku garażowego w nowej części zakładu zamontowano kolejną instalację, która składa się z:
*296 paneli fotowoltaicznych, o łącznej mocy 90 kWp (każdy panel o mocy 305 Wp).
W 2020 roku zamontowano instalacje składającą się z 880 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 290,4 kWp (każdy panel o mocy 330 Wp).
Całość instalacji paneli fotowoltaicznych na nowej części zakładu zajmuje powierzchnię łącznie około 2000 m2.

Łączna moc paneli fotowoltaicznych na zakładzie to 421 kWp.

Aktualny stan poniższych wykresów na dzień 30 listopada 2020 r.