„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4kWp.

Ogłoszenie nr 763462-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.

ZGO/ZP/30/2020