W czwartek 16 lutego, do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu zawitała delegacja z gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Radni wraz z Wójtem i urzędnikami, zostali powitani przez Zarząd WCR, a także mieli okazję wysłuchać kilku słów Prezesa Zarządu, Witosława Gibasiewicza, który opowiedział m.in. o zasadach funkcjonowania zakładu, o trwającej rozbudowie, a także o potrzebie wspólnych wysiłków w osiągnięciu odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Radni zostali oprowadzeni po Instalacji Komunalnej, przez Wiceprezesa Zarządu, Michała Manowskiego, który opowiedział ze szczegółami o funkcjonowaniu Wielkopolskiego Centrum Recyklingu  – m.in. dzięki czemu jesteśmy zakładem samowystarczalnym energetycznie, jakie produkty z odpadów otrzymujemy, a także jak wygląda „od środka” sortownia odpadów. Delegaci mogli przekonać się, dlaczego trwająca rozbudowa jest istotna również dla samorządów.