Od maja w gminie Jarocin zaczną obowiązywać zmiany w gospodarce odpadami. Zgodnie z nimi w czerwcu, lipcu i sierpniu od mieszkańców nie będą odbierane popioły. Częstotliwość ich odbioru w pozostałych miesiącach roku pozostaje bez zmian.

Gmina Jarocin jest po pilotażowym roku w zakresie selektywnej zbiórki popiołów. Wraz z rozpoczęciem zbiórki popiołów mieszkańcy bezpłatnie otrzymali 80-litorwe charakterystyczne pojemniki z fioletowymi pokrywami. Dane zebrane w tym czasie stały się punktem wyjścia do modyfikacji harmonogramów ich odbioru.  – Latem odebrano od mieszkańców niewielką ilość tych odpadów, zaledwie 6% w porównaniu do całego roku. Odbiór popiołów jest pilotażem, w którym obserwujemy jak tonaż tych odpadów kształtuje się w poszczególnych miesiącach – mówi Weronika Banaszak z Urzędu Miejskiego w Jarocinie. W związku z tym gmina zrezygnowała z odbioru popiołów w czerwcu, lipcu i sierpniu. W maju i we wrześniu popioły odbierane będą, tak jak do tej pory, jeden raz, a w pozostałe miesiące roku – co dwa tygodnie.

Przypominamy o możliwości dostarczania przez mieszkańców odpadów selektywnie zebranych, w tym popiołów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. Witaszyczki 1a.

Etykiety z napisem „popiół” na własne pojemniki z tworzywa sztucznego o maksymalnej pojemności 120 l można bezpłatnie odbierać w:

– siedzibie ZGO-Nova – Witaszyczki 1a (dawna siedziba ZGO)

– biurze obsługi klienta w Jarocińskim Funduszu Poręczeń Kredytowych w Jarocinie – ul. Kościuszki 15B