Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki odebrał w Warszawie kolejne wyróżnienie za zasługi dla ochrony środowiska. Tym razem do Gminy Jarocin trafiła statuetka „Zielony Laur”.

Zaszczytna nagroda wręczona została podczas Gali XXV-lecia działalności Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, zorganizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą „EKOROZWÓJ” w Warszawie. „Zielony Laur”  trafił do Jarocina między innymi za realizację proekologicznych inwestycji, takich jak rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Recyklingu
Sp. z o.o. w Jarocinie. Doceniono samowystarczalność energetyczną zakładu, rozwój wykorzystania odpadów i stosowanie nowatorskich rozwiązań, takich jak m.in. tworzenie ogrodów wertykalnych. Uznanie kapituły zyskała też modernizacja gospodarki osadowej – w Cielczy powstaje instalacja do odzysku azotu i fosforu z wód osadów ściekowych. Pozyskiwane surowce będą wykorzystywane w produkcji nawozów, możliwe będzie także odzyskanie biogazu. To ważna inwestycja ekologiczna, ponieważ surowce nie będą zatruwały cieków wodnych. Zostaną wykorzystane do nawożenia i utrzymania terenów zielonych, m.in. w parkach i przy szkołach.

Celem konkursu organizowanego przez PIGE od 15 lat jest promowanie dobrych praktyk oraz projektów w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Członkowie kapituły, której przewodniczył prof. dr hab. Inż. Marek Gromiec, przygotowali ranking osiągnięć samorządów, firm, a także instytucji oraz osób zajmujących się realizacją przedsięwzięć ekologicznych. W szczególności oceniane były działania propagujące ekorozwój oraz ochronę środowiska i wykorzystywanie osiągnięć nauki i nowych technologii.