Spółka ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu zakończyła kolejne etapy rozbudowy instalacji paneli fotowoltaicznych, znajdujących się na obiektach przedsiębiorstwa. Produkowana energia jest zużywana na potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka odsprzedawana będzie do sieci.

Jarocińskie ZGO po raz kolejny zrealizowało inwestycje, mające na celu poprawienie efektywności energetycznej spółki oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W połowie maja  została rozbudowana instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu starej siedziby ZGO, gdzie obecnie znajduje się siedziba ZGO NOVA. Inwestycja polegała na połączeniu istniejących już paneli fotowoltaicznych z nową instalacją. Po wykonaniu prac w tym etapie system składał się ze 108 paneli i osiągnął moc blisko 30 kWp. Z początkiem lipca instalacja wzbogaciła się o kolejne 36 paneli, co zwiększyło jej moc do ponad 40 kWp. Wykonawcą obu etapów rozbudowy instalacji paneli fotowoltaicznych była firma Eko Power Sylwester Łukasik z Zakrzewa.

Produkowana energia jest zużywana na potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka – odsprzedawana do sieci, za co, jako zakład, będziemy otrzymywali zapłatę – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO.  Dzięki już istniejącej instalacji ZGO w bardzo dużym stopniu pokrywa zużycie energii w zakładzie ekologiczną energią ze słońca. Jednak jak zapowiada Zarząd Spółki nie jest to koniec inwestycji w odnawialne źródła energii, a kolejna z nich zostanie wykonana jeszcze w tym roku.

W marcu spółka ZGO złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o pożyczkę na budowę kolejnej instalacji fotowoltaicznej – tym razem już na nowej części zakładu, a konkretnie – na budynkach garażowych ZGO. Jej moc będzie wynosiła minimum 65 kWp. – W najbliższym czasie ma zostać przyznana promesa na budowę instalacji i, jak tylko to się stanie oraz po rozstrzygnięciu przetargu, inwestycja zostanie zrealizowana – informuje prezes Gibasiewicz. Inwestycje w panele fotowoltaiczne na nowym obiekcie ZGO będą powstawały etapowo w ciągu najbliższych kilku lat, tak aby finalnie spółka mogła osiągnąć samowystarczalność energetyczną.

Czy wiesz, że….?

 5 kWp – instalacja fotowoltaiczna o takiej mocy zapewnia 100% przeciętnego zapotrzebowania na prąd dla czteroosobowego gospodarstwa domowego i redukcję emisji CO2 do środowiska o ok. 2200 kg w ciągu roku

Fotowoltaika – co to jest?

Pod tą pozornie trudną nazwą kryje się bardzo prosty proces pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca. Panele fotowoltaiczne, czyli inaczej panele słoneczne, to krzemowe płyty, które coraz częściej możemy zauważyć na dachach domów czy też budynkach nowoczesnych firm. Rosnącą popularność fotowoltaika zawdzięcza połączeniu ekologii z ekonomią, ponieważ jest ona rozwiązaniem zapewniającym zwrot części lub nawet całości kosztów za wykorzystanie energii elektrycznej, nie szkodząc przy tym środowisku.

Spółka ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu zakończyła kolejne etapy rozbudowy instalacji paneli fotowoltaicznych, znajdujących się na obiektach przedsiębiorstwa. Produkowana energia jest zużywana na potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka odsprzedawana będzie do sieci.

Jarocińskie ZGO po raz kolejny zrealizowało inwestycje, mające na celu poprawienie efektywności energetycznej spółki oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W połowie maja  została rozbudowana instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu starej siedziby ZGO, gdzie obecnie znajduje się siedziba ZGO NOVA. Inwestycja polegała na połączeniu istniejących już paneli fotowoltaicznych z nową instalacją. Po wykonaniu prac w tym etapie system składał się ze 108 paneli i osiągnął moc blisko 30 kWp. Z początkiem lipca instalacja wzbogaciła się o kolejne 36 paneli, co zwiększyło jej moc do ponad 40 kWp. Wykonawcą obu etapów rozbudowy instalacji paneli fotowoltaicznych była firma Eko Power Sylwester Łukasik z Zakrzewa.

Produkowana energia jest zużywana na potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka – odsprzedawana do sieci, za co, jako zakład, będziemy otrzymywali zapłatę – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO.  Dzięki już istniejącej instalacji ZGO w bardzo dużym stopniu pokrywa zużycie energii w zakładzie ekologiczną energią ze słońca. Jednak jak zapowiada Zarząd Spółki nie jest to koniec inwestycji w odnawialne źródła energii, a kolejna z nich zostanie wykonana jeszcze w tym roku.

W marcu spółka ZGO złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o pożyczkę na budowę kolejnej instalacji fotowoltaicznej – tym razem już na nowej części zakładu, a konkretnie – na budynkach garażowych ZGO. Jej moc będzie wynosiła minimum 65 kWp. – W najbliższym czasie ma zostać przyznana promesa na budowę instalacji i, jak tylko to się stanie oraz po rozstrzygnięciu przetargu, inwestycja zostanie zrealizowana – informuje prezes Gibasiewicz. Inwestycje w panele fotowoltaiczne na nowym obiekcie ZGO będą powstawały etapowo w ciągu najbliższych kilku lat, tak aby finalnie spółka mogła osiągnąć samowystarczalność energetyczną.

Czy wiesz, że….?

 5 kWp – instalacja fotowoltaiczna o takiej mocy zapewnia 100% przeciętnego zapotrzebowania na prąd dla czteroosobowego gospodarstwa domowego i redukcję emisji CO2 do środowiska o ok. 2200 kg w ciągu roku

Fotowoltaika – co to jest?

Pod tą pozornie trudną nazwą kryje się bardzo prosty proces pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca. Panele fotowoltaiczne, czyli inaczej panele słoneczne, to krzemowe płyty, które coraz częściej możemy zauważyć na dachach domów czy też budynkach nowoczesnych firm. Rosnącą popularność fotowoltaika zawdzięcza połączeniu ekologii z ekonomią, ponieważ jest ona rozwiązaniem zapewniającym zwrot części lub nawet całości kosztów za wykorzystanie energii elektrycznej, nie szkodząc przy tym środowisku.