„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 40kWp wraz z magazynem energii

Ogłoszenie nr 592728-N-2020 z dnia 2020-10-02 r.

ZGO/ZP/25/2020