„Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 25kWp.

Ogłoszenie nr 589179-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.

ZGO/ZP/15/2019