„Zakup i dostawa nowego przesiewacza bębnowego”

Identyfikator postępowania: 6fec871e-4bbe-45c5-8bd8-1e26258a162e

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: ZGO/ZP/29/2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w  Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6fec871e-4bbe-45c5-8bd8-1e26258a162e

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl