„Zakup i dostawa ciągnika siodłowego”

Numer ogłoszenia: WCR/ZP/22/2023

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-745b6f5a-61dd-11ee-9aa3-96d3b4440790

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl
Nazwa pliku do pobrania: Data publikacji:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.11.2023