„Zakup energii elektrycznej, odbiór energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego

Ogłoszenie nr 631580-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.