„Wykonanie robót budowlano – montażowych polegających na modernizacji istniejących boksów i wiat magazynowych w ramach zadania polegającego na przystosowaniu zakładu do przepisów PPOŻ”

Numer ogłoszenia: WCR/ZP/26/2023

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Sp. z o.o. w Jarocinie postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Wejście na platformę poprzez link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8638af66-8aa6-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych będą publikowane poniżej.
W związku z powyższym prosimy o śledzenie zarówno platformy e-zamawiający i strony internetowej www.wcr-jarocin.pl