Wykonanie by-passu istniejącej na terenie ZGO instalacji przygotowania i wzbogacania biogazu.

Ogłoszenie nr 596349-N-2018 z dnia 2018-07-30