W ramach podpisanego z Gminą Jarocin listu intencyjnego, ZGO Sp. z o.o. – Wielkopolskie Centrum Recyklingu wykona nasadzenia zieleni na rondach Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego oraz drodze pomiędzy nimi.  To pierwsza z inicjatyw realizowanych w ramach strategii zarządzania, zgodnie z którą spółka w swoich działaniach jeszcze szerzej uwzględni interesy społeczne i aspekty środowiskowe Gminy Jarocin.

Strategia obejmować będzie szeroko rozumiane, przedsięwzięcia na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje instalacja komunalna. W planach jest także realizacja kampanii społecznych realizowanych np. za pośrednictwem mediów.  Wzmocnią one wcześniej prowadzone działania, których celem jest wpływanie na proekologiczne postawy społeczeństwa. Choć z dnia na dzień mieszkańcy coraz lepiej radzą sobie z segregacją odpadów, zmieniające się przepisy, wymagają ciągłej, szerokiej informacji, by się do nich odpowiednio dostosować. Jednocześnie  ZGO-WCR będzie inwestować w rozwój pracowników i doskonalić posiadane systemy ISO, by usługi, które realizuje na rzecz mieszkańców stały na jeszcze wyższym poziomie.

List podpisali burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki i prezes ZGO-WCR, Witosław Gibasiewicz.

Szczegóły współpracy wynikające z podpisanego listu intencyjnego, zostaną uszczegółowione w odrębnym porozumieniu lub umowie.