Wielkopolskie Centrum Recyklingu odwiedził dzisiaj były ambasador Kazachstanu, Yerik Utembayev.

Dzięki spotkaniu, mogliśmy wymienić się poglądami na temat gospodarki odpadami na terenie naszych krajów. Co więcej, Wielkopolskie Centrum Recyklingu, jako jedna z najnowocześniejszych instalacji komunalnych w Polsce. Na gościach ogromne wrażenie zrobiły nasze dokonania w zakresie samowystarczalności energetycznej, dzięki kogeneracji i OZE. Wskazaliśmy również procesy recyklingowe, które prowadzimy w WCR, i wskazaliśmy jakie produkty otrzymujemy z odpadów.

Ambasador został przyjęty przez Wiceprezesa Zarządu, Michała Manowskiego. Wysłuchał krótkiej prelekcji dotyczącej historii i funkcjonowania naszego zakładu, a następnie miał możliwość zwiedzenia naszej instalacji.